Hier kunt u meer informatie vinden over de lerarenvakken van het semester.
Lerarenvakken zijn niet bedoeld voor MSc studenten wiskunde, maar als voorbereiding op de lerarenopleiding Wiskunde.

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren.

Daarnaast staat het pakket open voor:

 • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
 • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
 • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding, die door middel van een "assessment” getoond hebben het pakket te kunnen volgen;
 • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Rooster extra tentamenmogelijkheden 

Kosten:

Indien ingeschreven bij een Nederlandse universiteit of hogeschool: kosteloos.
Anders: 300 euro per vak/50 euro per studiepunt.

Vrijdagochtend, 10:00-12:45 uur, Utrecht
(exacte lokaties te vinden na inlog).

In deze cursus gaat het over oneigenlijke integralen met parameters. Rekenen, benaderen en afschatten staan centraal, naast en met theorievorming, stelling en bewijs, met eerst de nadruk op wat waar zou moeten zijn (lees: wat zou moeten mogen). De volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

 • Asymptotische methode for integralen
 • Toegepaste complexe analyse
 • Harmonische functies
 • Fourier transformaties
 • Distributies
 • Partiële differentiaalvergelijkingen
 • Functionaal calculus

Alles uitgaande van goed gekozen voorbeelden in relatie tot de diverse toepassingsgebieden. Veelal met complexe functietheorie en partiële integratie als gereedschap.

Benodigde voorkennis:
Calculus met meer variabelen, i.h.b. ook lijnintegralen in het vlak. Complexe functietheorie niet per se.

Vrijdagmiddag, 14:00-16:45 uur, Utrecht
(exacte lokaties te vinden na inlog).

Het doel van deze cursus is leraren (in opleiding) vertrouwd te maken met de volgende meetkundige invalshoeken:

 1. constructies en coördinaten;
 2. coördinaten, vectoren en isometrieën;
 3. perspectief en projectieve meetkunde;
 4. transformaties en niet-euclidische meetkunde.

Deze kennis zal de student helpen de schoolmeetkunde te koppelen aan modernere takken van de wiskunde.

Benodigde voorkennis:
Elementaire vaardigheden in wiskundig redeneren en formuleren zijn onontbeerlijk evenals elementaire lineaire algebra.
Bekendheid met elementaire groepentheorie is nuttig.

Woensdagavond, 18:00-20:45 uur, Utrecht
(exacte lokaties te vinden na inlog).

Het doel van dit vak is het leggen van een stevige fundering voor de overige zes lerarenvakken, en tegelijkertijd uitleggen hoe de hedendaagse wiskunde is opgebouwd. Het gaat dus niet over het leren van rekenvaardigheden in de analyse, maar meer over het begrijpen van de theorie daarachter, in het bijzonder het leren omgaan met definities, stellingen en bewijzen.

Na enige voorbereidingen over verzamelingen, afbeeldingen en logica, worden de getalsystemen van natuurlijke, gehele, rationale en reële getallen axiomatisch ingevoerd, en dus exact beschreven. Vervolgens worden reële functies en rijen, continuïteit en limieten bestudeerd, waarna een constructie van de verzameling R van reële getallen wordt gegeven en enige eigenschappen van open en gesloten deelverzamelingen van R en R^2 worden bewezen. Dan volgen een axiomatische behandeling van de complexe getallen en een constructie ervan. Daarna wordt kennis gemaakt met het ZFC axiomastelsel voor verzamelingentheorie en Hilbert's programma van formalisering van de wiskunde. Tot slot wordt een deel van de lineaire algebra behandeld.

Tegelijk met dit alles proberen de docenten zowel de schoonheid als het belang van echte wiskunde over te brengen, alsook wat historisch besef, en proberen ze voorbeelden te geven van spannende onderwerpen voor in de klas.

Benodigde voorkennis:
VWO wiskunde B. Een goede inzet en voldoende ontwikkelde redeneervaardigheden zijn belangrijker dan voorkennis.