[FALL 2020]

Benodigde voorkennis
VWO wiskunde B. Een goede inzet, de wil om boven de stof te staan, en voldoende ontwikkelde redeneervaardigheden zijn belangrijker dan voorkennis.

Doel van het vak
Kunnen werken met axioma's, definities, stellingen en bewijzen, in het bijzonder wat betreft de getalsystemen van natuurlijke, gehele, rationale, reële en complexe getallen, reële functies en rijen, continuïteit en limieten. Vectorruimten en lineaire afbeeldingen komen in het laatste hoofdstuk van het dictaat aan bod, maar daar komen we hoogstwaarschijnlijk niet aan toe.

Tegelijkertijd proberen de docenten zowel de schoonheid als het belang van echte wiskunde over te brengen, alsook wat historisch besef, en proberen ze voorbeelden te geven van spannende onderwerpen voor in de klas.

Opmerkingen
De opzet van het vak in het najaar van 2019 (huiswerkopgaven die 20% meetellen voor het eindcijfer) heeft goed gewerkt. Dit jaar gaan we net zo te werk. Net als in 2019 zullen tijdens de colleges opgaven worden besproken, voor de theorie wordt verwezen naar het dictaat en soms naar filmpjes van afgelopen jaren. Misschien zal niet alle stof van het dictaat behandeld worden, zoals het hoofdstuk over lineaire algebra.

Docenten
Bas Jansen (VAVO, basjansen@caiway.nl) en Misja Steinmetz (UL, m.f.a.steinmetz@math.leidenuniv.nl).

Assistent
Nog niet bekend.