Welkom bij de lerarenvakken van Wisk4all

De lerarenvakken van Wisk4all

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.  In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 en ook in 2019-2020 is dit programma gefinancierd voor de beta-decanen van de Nederlandse universiteiten, en structureel van 2020-2021 tot en met 2024-2025, bijna zoals beschreven in het 'Nationaal plan lerarenopleidingen'.  Zolang Wisk4all gefinancierd zal zijn, zal het gratis zijn voor deelnemers. Wisk4all is deel van Beta4all, samen met Natk4all, Inf4all en Chem4all. Voor rooster en inschrijving vanaf 1 september 2021: ga naar Boswell-Beta.

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren. Het document Toelatingseisen Lerarenopleidingen geeft per vooropleiding aan welke vakken behaald moeten worden en wat voor keuzes er daarbij zijn. Dit document wordt af en toe uitgebreid/aangepast. 

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding die via een voortraject hebben aangetoond dat zij voldoende voorbereid aan de Wisk4all-vakken kunnen beginnen. Daartoe moeten zij eerst de vakken Calculus en Lineaire Algebra van 5–6 EC elk in een universitaire bacheloropleiding natuurkunde of wiskunde behalen en daarna het Wisk4all-vak Fundamenten;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Het hierboven genoemde vak Lineaire Algebra kan als volgt door zelfstudie worden behaald: bestudeer de hoofstukken  1, 2, 3, 4, 5 en 6 (zonder de Jordan normaalvorm en zonder de `toemaatjes') van het boek `Lineaire Algebra (2e druk)' van Paul Igodt en Wim Veys (Universitaire Pers Leuven), oefen met de bijbehorende online opgaven en neem dan contact op met Beta4all voor een mondeling of schriftelijk tentamen.

Voor het vak Calculus wordt gewerkt aan een online zelfstudievak. 

 

Last modified: Thursday, 17 February 2022, 4:46 PM