Welcome to the electronic learning environment for Mastermath

The Departments of Mathematics of the Dutch universities have combined their efforts to enhance their master programmes in mathematics. Part of the cooperation is aimed at organising joint courses in mathematics. These joint courses offer students the highest quality of instruction and open up opportunities for interaction with students of other institutes of mathematics. In the master programme of each university it is stipulated how many credit points must be earned by taking courses in the national master programme. For students who intend to pursue a PhD programme after completing their master's programme, the national programme increases the range of options open to them. For further questions concerning the national master's degree programme in mathematics consult your local director of the master's programme.

Mastermath coordinator: Eva Boerboom-Schuurmans
Contact: contact@mastermath.nl

Mastermath student affairs and secretariat: Anita van der Laan
Contact: contact@mastermath.nl
Phone: 020 525 8607
Office hours: Mon, Tues, Thur, Fri 10:00-16:00

Welkom bij de lerarenvakken van Wisk4all

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten. In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 en ook in 2019-2020 is dit programma gefinancierd voor de beta-decanen van de Nederlandse universiteiten, en zal daarna hopelijk structureel gefinancierd zijn, zoals beschreven in het `Nationaal plan lerarenopleidingen.' Wisk4all is deel van Beta4all, samen met Natk4all, Inf4all en Chem4all. 

Het programma is primair gericht op studenten die een academische bètamasteropleiding anders dan wiskunde hebben afgerond. Door het volgen van een aantal van deze vakken kunnen zij voldoen aan de vakinhoudelijke toelatingseisen van de universitaire lerarenopleidingen. De te volgen vakken hangen af van de vooropleiding. De lerarenopleiding kan hierover informeren.

Daarnaast staat het pakket open voor:

  • HBO-masterstudenten met een positief advies van hun opleiding;
  • eerstegraadsdocenten wiskunde die hun kennis willen verdiepen en actualiseren, in de vorm van nascholing;
  • studenten met een afgeronde academische alfa- of gamma-masteropleiding, die door middel van een "assessment” getoond hebben het pakket te kunnen volgen;
  • studenten die een universitaire educatieve masteropleiding volgen (vanwege overlap met het bachelor wiskunde programma kan slechts een deel van de studiepunten van het pakket meetellen, studieadviseur en examencommissie kunnen hierover informeren).

Course overview