Welcome to the electronic learning environment for Mastermath

The Departments of Mathematics of the Dutch universities have combined their efforts to enhance their master programmes in mathematics. Part of the cooperation is aimed at organising joint courses in mathematics. These joint courses offer students the highest quality of instruction and open up opportunities for interaction with students of other institutes of mathematics. In the master programme of each university it is stipulated how many credit points must be earned by taking courses in the national master programme. For students who intend to pursue a PhD programme after completing their master's programme, the national programme increases the range of options open to them. For further questions concerning the national master's degree programme in mathematics consult your local director of the master's programme.

Mastermath coordinator: Marieke van der Wegen
Contact: contact@mastermath.nl

Mastermath student affairs and secretariat: Anita van der Laan
Contact: contact@mastermath.nl
Phone: 020 525 8607
Office hours: Mon, Tues, Thur, Fri 10:00-16:00

Welkom bij de lerarenvakken van Wisk4all

Het programma van zeven lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten. In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 en in 2019-2020 is dit programma incidenteel gefinancierd door de beta-decanen van de Nederlandse universiteiten, en structureel van 2020-2021 tot en met 2024-2025, bijna zoals beschreven in het `Nationaal plan lerarenopleidingen.' Zolang Wisk4all gefinancierd zal zijn, zal het gratis zijn voor deelnemers. Wisk4all is deel van Beta4all, samen met Natk4all, Inf4all en Chem4all. Voor het rooster en inschrijving vanaf 1 september 2021: ga naar Boswell-Beta.

Course overview