Lerarenvakken van Wisk4all

Het programma van lerarenvakken is ontstaan uit een initiatief van Mastermath en de Nederlandse vakdidactici in de wiskunde om actie te ondernemen tegen het tekort aan eerstegraads docenten.  In 2015 ging het programma van start met een subsidie van het ministerie OCW. In 2018-2019 en ook in 2019-2020 is dit programma gefinancierd voor de beta-decanen van de Nederlandse universiteiten, en structureel van 2020-2021 tot en met 2024-2025, bijna zoals beschreven in het 'Nationaal plan lerarenopleidingen'.  Zolang Wisk4all gefinancierd zal zijn, zal het gratis zijn voor deelnemers. Sinds 2020 zijn de lerarenvakken geen onderdeel meer van Mastermath. Ze zijn nu ondergebracht bij Wisk4all, wat een deel van Beta4all is, samen met Natk4all, Inf4all en Chem4all. Voor rooster en inschrijving ga naar Boswell-Beta. 

Last modified: Wednesday, 10 July 2024, 8:54 PM